Munka az otthoni oktatásból, Az otthoni oktatás kihívásai és a bevált megoldások - Servergarden

munka az otthoni oktatásból

Miért is kell munkavédelmi oktatás a távmunkában dolgozó munkavállalónak?

munka az otthoni oktatásból

Előírja a munkavédelmi törvény. Munkáltató így tudja közösen kialakítani az otthonból elkülönített munkaterületet a távmunkában dolgozó munkavállalóval karöltve.

munka az otthoni oktatásból

Munkáltató így tudja a magatartási, kommunikációs, foglalkozás egészségügyi és egyéb munkaszervezési előírásait a munkavállaló részére átadni. Az oktatást ugyan úgy kell megtartani a munkavállaló részére, mintha az a központi irodában dolgozna.

Online iskolázás: rengeteg eszköz áll rendelkezésre, de nincs elegendő

Az oktatási dokumentációnak ki kell térnie a munkavállaló otthoni munkavédelmi feladataira. És persze az egészet megfelelően kell dokumentálni.

munka az otthoni oktatásból

A távmunka elterjedése valószínűsíthető Magyarország területén is, hiszen mint atipikus foglalkoztatási forma könnyebb összehangolást jelent a munka és a magánélet között, mely szempont fontosságára egyre több munkáltató döbben rá. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy ez is munkavégzésnek minősül, így természetesen vonatkoznak rá munkavédelmi követelmények munka az otthoni oktatásból.

munka az otthoni oktatásból

A távmunkát nem szabad összekeverni a bedolgozással, az esetenként otthon munka az otthoni oktatásból munkával vagy akár a változó helyeken végzett munkával. A távmunka tényét a munkaszerződésben rögzíteni kell. Távmunka esetén a munkavédelemről szóló törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a munkavégzés a munkavállaló tulajdonában lévő munkaeszközzel történjen, azonban a munkáltatónak gondoskodni kell arról, hogy ezen munkaeszközök megfeleljenek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek.

A távmunka munkahelye nem jelenti az egész lakást, hanem csak azt a néhány négyzetméternyi területet, ahol a konkrét munkavégzés folyik. Ennek a ténynek az esetlegesen bekövetkező baleseteknél nagyon fontos szerepe van, hiszen ha ezen a néhány négyzetméteren — ami jellemzően egy íróasztal és annak közvetlen környezete — történik baleset, az munkabaleset, ha pedig nem, akkor azt nem lehet munkabalesetnek minősíteni.

munka az otthoni oktatásból

A munkáltató kockázatértékelésének ki kell terjednie a kereskedelmi hírpiacok, illetve az ott fellépő kockázatokra, azonban a felmérés során nem szükséges a munkáltató vagy megbízottjának fizikailag megjelenni a távmunka helyszínén, a kockázatértékelés elkészíthető fényképek, beszámolók, dokumentumok vagy checklista alapján.

A tájékoztató teljes terjedelemben innen tölthető le: Címkék.

munka az otthoni oktatásból

Fontos információk