Lehívható kötvény,

Kamatfedezet Interest cover A lehívható kötvény bevételei hányszor fedezik a kamatkiadásokat vö.

nyisson meg egy weboldalt és keressen pénzt

Kamatkiegyenlítő adó Interest equalization tax Amerikai polgárok által a külföldi befektetések után fizetett adó ben eltörölték. Kamatlábak lejárati szerkezete Term structure of interest A különböző futamidejű hitelek hozamai közötti kapcsolat vö. Kamatos kamat Compound interest A kamatfizetések újra befektetése a magasabb kamat elérése érdekében vö.

Kamatparitás Interest-rate parity Elmélet, mely szerint a határidős és az azonnali spot devizaárfolyamok közötti különbség megegyezik a külföldi és lehívható kötvény hazai kamatlábak közötti különbséggel.

  • Az opciók általános jellemzői
  • Gyors kereset befektetés nélkül
  • Az interneten keresztüli tanulás
  • У нас здесь маленький, закрытый мирок, никогда ни в чем не меняющийся, за исключением разве что незначительных деталей, совершенно стабильный -- от века к веку.

Kamattámasz megállapodás Drop lock Megállapodás, mely szerint egy változó lehívható kötvény kötvény kötvény vagy elsőbbségi részvény kamata fixszé válik, ha egy meghatározott szint alá esik. Kapitalizáció Capitalization Hosszú lejáratú adósság, plusz elsőbbségi részvény, plusz nettó vagyon.

Katasztrófakötvény, CAT kötvény CAT bond Olyan kötvény, melynek kifizetéseit valamilyen katasztrófa miatti veszteségmértékhez kötik, például biztosítási követelésekhez. Keiretsu Egy nagybank köré szervezett japán vállalatok hálózata. Kék égbolt törvények Blue-sky laws Állami törvények, melyek az értékpapírok kibocsátását és kereskedelmét szabályozzák.

Lapunk Minőségi Újságírás díjat kapott Az átváltható kötvények érdekes alternatívát nyújtanak mind a befektetők, mind lehívható kötvény kibocsátók számára a részvényekkel és kötvényekkel szemben, ennek ellenére a hazai piac mérete elhanyagolható. Néhány hazai kibocsátóval azonban találkozhatunk, legutóbb például a Plotinus holding cég bocsátott ki átváltható kötvényeket. A cikk első részében bemutatom az átváltható kötvények árazásával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, amelyek fontosak lehetnek az eszköz működésének megértésében, második részében pedig bemutatom a témában végzett empirikus elemzésem legfontosabb eredményeit. Mi az az átváltható kötvény?

Kényelmi hozam Convenience yield Az az extra hozam, mely abból adódik, hogy magát az árucikket tartjuk a határidős termék helyett. Kereskedelmi adósság Trade debt Szállítóállomány. Kereskedelmi hitel Trade credit Vevőállomány. Kereskedelmi papír CP, Commercial paper Biztosíték nélküli adóslevél, melyet vállalatok bocsátanak ki, és kilenc hónapon belül járnak le.

Mi az az átváltható kötvény? - Privátbankáverdak2.hu

Kereskedelmi váltó, idegen váltó Commercial draft, bill of exchange Feltétlen fizetési igérvény. Keretbővítési megállapodás Greenshoe option Opció, mely lehetőséget ad az aláírónak egy új kibocsátás során, hogy további részvényeket vegyen meg és értékesítsen. Keretengedélyezés Shelf registration Olyan eljárás, amely lehetővé teszi lehívható kötvény vállalatok számára, hogy regisztrálási kérelmet adjanak be egy adott értékpapír többszöri kibocsátásához.

Készenléti megállapodás Standby agreement Megállapodás arról, hogy az aláíró zártkörű kibocsátás esetén a befektetők által meg nem vásárolt részvényt megvásárolja.

Modern vállalati pénzügyek

Készletfinanszírozási megállapodás Floor planning Egy finanszírozó cég megveszi a készletet, melyet aztán az ő megbízásából a felhasználó kezel. Kétdevizás kötvény Dual-currency bond Kötvény, melyben a kamatokat az egyik devizában, a tőkét a másik devizában fizetik. Kétoldalú megállapodás Indenture Írásos megállapodás, például egy kötvénykibocsátás feltételeiről.

Orosz, kínai hitelek érthetően

Kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodás Double-tax agreement Két ország közötti megállapodás, miszerint a külföldön fizetett adó figyelembe vehető a külföldi osztalékok után otthon fizetett adó számítása során. Kézizálogjog Floating lien Lehívható kötvény zálogjog egy cég összes eszközén, vagy eszközeinek egy csoportján.

Kibocsátási tájékoztató lásd prospektus. Kibocsátott jegyzett tőke Issued share capital A kibocsátott részvények teljes értéke vö.

valós kereset az interneten beruházások nélkül 2022

Kiegyenlítetlen csekk Collection float Vevők által írt csekkek, melyek még nem kerültek kiegyenlítésre és nem kerültek a vállalat számlájára vö. Kiegyenlítő számla Compensating balance Nem nincs betéti bónusz a bináris opciókért betét, mely a banki hitelek vagy szolgáltatások ellentételezéseként szolgál.

Modern vállalati pénzügyek | Digitális Tankönyvtár

Kiíró Writer Az opció eladója. Kincstári váltó Treasury bill, T-bill Az állam által diszkonttal kibocsátott rövid lejáratú adósság, ami kevesebb mint egy év múlva jár le. Kincstárnok Treasurer Legfőbb pénzügyi vezető vö.

token az

Kockázati prémium Risk premium Forex kártyás fizetés többlethozam a kockázatos befektetés választásáért a kockázatmentessel szemben. Kockázati tőke Venture capital Új cég finanszírozásához nyújtott tőke.

pénzt keresni az internetes bitcoinok cseréjével

Kockázatmentes egyenértékes Certainty lehívható kötvény Olyan kockázatmentes pénzáramlás, melynek jelenértéke megegyezik egy adott kockázatos pénzáramlás jelenértékével. Kockáztatott érték modell VAR, value at risk model Az az eljárás, melynek során meghatározzuk a portfólió veszteségének lehetséges eloszlását azon esetekre, amikor ez a valószínűség meghalad lehívható kötvény adott szintet. Kompetitív ajánlattétel Competitive bidding Módszer, amellyel a közüzemi holdingtársaságoknak ki kell választaniuk az aláírót vö.

Abnormális hozam Abnormal return A hozam azon része, mely nem magyarázható a szisztematikus hatásokkal például a piac egészének ármozgásaival. Abszolút elsőbbség Absolute priority Csődeljárás során alkalmazott eljárás, lehívható kötvény a szenior besorolású hitelezőket teljes mértékben ki kell elégíteni, mielőtt a junior besorolású hitelezők bármit is kapnának. Adóslevél Note Nem biztosított, legfeljebb tíz év lejáratú adósság. Adósságlevél Debenture Fedezetlen kötvény. ADR American depository receipt Amerikai letéti jegy.

Koncentrált bankkapcsolatok Concentration banking Olyan rendszer, melyben az ügyfelek egy regionális begyűjtő központnak fizetnek. A begyűjtő központ egy regionális bankszámlára fizeti be a pénzt, majd a többletpénzt a vállalat fő bankjához utalják.

Konglomerátum típusú fúzió Conglomerate merger Két egymáshoz nem kapcsolódó területen működő vállalat fúziója vö.

Kontraszelekció Self-selection A szerződés azon következménye, amely szerint csak egy csoport például az alacsony kockázatú egyének kötik meg a szerződést. Konvexitás Convexity Gyakran használt kifejezés annak a ténynek az illusztrálására, hogy a kamatláb változásának kötvényárfolyamra gyakorolt hatása csökken, ahogy a kamatláb emelkedik.

Fontos információk